דומיננטיות יד

דומיננטיות יד מבוססת על מבנה מוח ייחודי ויש לה מרכיב גנטי חזק. היד הדומיננטית הנפוצה ביותר היא יד ימין, ויד שמאל דומיננטית מוערכת בקרב עשרה אחוזים מהילדים. היד הדומיננטית מטפלת בכלים ומכוונת את המוטוריקה העדינה. היד הפחות דומיננטית מייצבת את הפעולה. לדוגמה, ילד יתמוך בדף ביד אחת ויכתוב ביד השניה.

דינמיקה זו מתחילה להתפתח בגילאי עשרה חודשים עד שנה וחצי. ילדים יתחילו לייצב ביד אחת ולתמרן עם היד השניה. למשל, הם יחזיקו תוף עם יד ימין וישתמשו במקל התיפוף עם יד שמאל. בין גיל שנה וחצי לשלוש, שתי הידיים מתפקדות אך מבצעות פעולות שונות, כשהיד הדומיננטית קובעת. תהליך זה מושלם כבר בגיל ארבע, אך אך לעיתים רחוקות תהליך זה  נמשך אף עד גיל שבע.

התאמת העדפות ליד מסוימת

אם לילד היעדר יד דומיננטית, כלומר, מצב בו אף אחת מידיו אינה נחשבת לדומיננטית, זהו סימן ללקות למידה. מצב זה נדיר ביותר, אלא אם כן הוא נגרם כתוצאה מהפרעה סביבתית. יחד עם זאת, לעיתים מתרחש מצב הפוך, בו שתי הידיים הן דומיננטיות.

במצב זה, יש להקפיד שאיכות הלימודים אינה נפגעת, והילד מסיים את המשימות השונות למרות הביצוע בידיים שונות. יש לעודד את הילד לשמור על העדפות עקביות ולא לעבור ממשימה אחת לשניה. היעדר העדפה ליד דומיננטית וקשיים בפיתוח מיומנויות יד אחת עלול להצביע על לקות למידה.

דיסגרפיה היא לקות למידה הנוגעת לפיתוח מיומנויות מוטוריות עדינות. ילדים עם מצב זה מתקשים בהחזקת עפרונות וכלים אחרים ביד ימין או ביד שמאל, ומתקשים אף בהליכה, קפיצה, דילוג או תפיסת כדורים. לא זו בלבד שהפעלת יד דומיננטית קשה להם, אלא הם מתקשים אף במגוון נרחב של משימות פיסיות אחרות. אם קיים קושי  בהכנת שיעורי הבית בגלל בעיות בכתיבה או מטלות מיומנויות מוטוריות אחרות, יש לפנות לקבלת טיפול אצל מרפא בעיסוק על מנת להתחיל תהליך של התגברות על קושי זה.

למה חשוב שלילד תהיה יד דומיננטית?

יש ילדים שטובים בשימוש בשתי הידיים והם אוהבים להתהדר בכישוריהם, אך מומלץ לסייע לילד לפתח כוח ומיומנות ביד אחת. זה יעזור לו לפתח דיוק ומהירות עם משימות מוטוריות עדינות, במיוחד בכתב יד. מומלץ ביותר לבצע עבודה טובה ביד אחת, מאשר עבודה בינונית בשתי הידיים. אין פירוש הדבר שהיד השניה מוזנחת. למעשה, יש ליד השניה תפקיד חשוב כ"יד עזר". לדוגמה, תמיכה בדף עם היד הלא דומיננטית בזמן שהיד השניה (הדומיננטית) גוזרת במספריים.

למרות שגנטיקה משמעותית לקביעה האם הילד יהיה שמאלי או ימני, באופן מפתיע, כישורי התיאום בין שתי הידיים יכולים להיות מושפעים באופן משמעותי מאימון המאזן את תפקוד הידיים בו ישנו דגש על חיזוק היד הדומיננטית ומעקב אחר העדפת יד. אם הילד מתקשה להשתמש היטב בשתי הידיים, פעילויות המסייעות לתיאום יסייעו לו לפתח מיומנויות אלו, טיפול יסייע לו לפתח גישה מאוזנת ולנסות פעילויות שונות לתרגול המיומנויות הנדרשות.