סרבול מוטורי

מוטוריקה עדינה חשובה להתפתחות הילד. עיכובים בכישורים אלו עלולים להפריע לפעילות בבית הספר ובבית, אך תחילה חשוב להבין את ההבדל בין מוטוריקה עדינה ומוטוריקה גסה. מוטוריקה עדינה היא מיומנות הדורשת תנועה קטנה ועדינה יותר, בדרך כלל תוך שימוש בתנועות קטנות יותר, בדגש על תיאום התנועות. מוטוריקה גסה היא מיומנות שימוש בשרירים גדולים בגוף, לשם ריצה, קפיצה ותנועה.

ניתן לטפל בליקויים במוטוריקה עדינה של ילד באמצעות טיפול עם דגש משמעותי על תחום הריפוי בעיסוק. ילד עם בעיות במוטוריקה עדינה עשוי לגלות תסכול בבית הספר, כאשר הוא נדרש להעתיק דברים מהלוח, או בשיעורי אמנות, היות והוא חווה בעיות כתיבה מאורגנת, צביעה בתוך הקווים, צביעה וגזירת צורות.

ילדים עם סרבול מוטורי חווים קשיים המשפיעים על יזימה של השתתפות בפעילויות ספורט, ארגון וביצוע תנועות. בעיות אלו משולבות עם יכולת המוח לעבד מידע, וכתוצאה מכך ההודעות אינן משודרות באופן מלא לגוף. בעיות אלו עלולות להתגלות מגיל צעיר מאוד, ולנבוע מנזק מוחי או טראומה אחרת. הבעיה עשויה לכלול קושי ברצפי תכנון תיאום תנועות, כמו גם קושי בביצוע תכניות מוטוריות. סרבול פיתוח מוטורי בילדים, מתבטא בעיקר בבעיות משמעותיות של תנועה.

התפתחות מוטורית

התכנון המוטורי של הילד ומהירות יכולת התנועה שלו עשויים להיות מושפעים במידה רבה במקרים של פיתוח שליטה מוטורית עדינה. תכנון מוטורי כרוך בזיהוי חזותי של תנועה ושל שגיאות בתנועות. על מנת שתנועת הילד תהיה יעילה, הוא נדרש לתזמן כראוי את התנועה ומוטוריקה עדינה כרוכה אף במידה מסוימת של קשב וריכוז.

חשוב יותר הוא הרצף שבו תנועה מסוימת מבצעת פעולה. ילדים עם בעיות סרבול מוטורי חווים קשיים בהתמודדות עם פעילות מורכבת באמצעות הפעלת קבוצות שרירים קטנות כשהם נדרשים להפגין מיומנויות מוטוריקה עדינה. ילדים בגילאי גן ובית הספר מתמודדים עם אתגרים של  מיומנות מוטורית עדינה יותר מרוב קבוצות הגיל האחרות, מה שהופך את הריפוי בעיסוק לילדים חשוב ביותר בטיפול בבעיה זו.

תסמיני סרבול מוטורי

ילדים עם בעיות במיומנות מוטוריקה עדינה עשויים להציג אף קשיים נוספים. לעיתים ילד עשוי לחוות בעיות בסיסיות הקשורות לסרבול מוטורי. הוא עשוי להתקשות עם ביטוי מילים וצלילים בשל העובדה ששליטה במוטוריקה עדינה כרוכה גם בהפעלת תנועת הלשון, שהיא שריר קטן יותר. נושא זה מטופל אצל קלינאי/ת תקשורת.

ילדים החווים בעיות סרבול מוטורי עשויים לחוות קשיים בנושאים הבאים:

  • אחיזת עיפרון

  • בעיות בכישורי גזירה ואחיזת מספריים

  • חוסר יכולת לתפוס ולשחרר דברים באופן מבוקר

  • חוסר יכולת לאחוז חפצים קטנים או להשתמש בכלים כגון עפרונות ומספריים

  • תסכול עם הבנת פעולת ציור קו מנקודה אחת לשניה (דיוק מוטורי)

  • בעיות בהעתקה מהלוח.